Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

3972 d8ee
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaelegie elegie
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadiedrunk diedrunk
9175 0d07
Reposted fromwazelina wazelina viadiedrunk diedrunk

June 09 2015

3700 d282
Reposted fromaniczorka aniczorka viacharlie69 charlie69
5196 f778

blogdaniballet:

Oksana Bondareva

1808 389d 500
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

0050 9a2e 500
Reposted frombabyface babyface viaelegie elegie
1794 0cea
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaelegie elegie


Gustav Klimt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaelegie elegie
2387 cce4 500
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
1334 c876
Reposted frommadagaskar madagaskar viacharlie69 charlie69
8112 da48 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viacharlie69 charlie69

June 06 2015

0011 2843 500

Incredibly rare: Three whitetail bucks locked horns in battle and drowned together in a creek in Ohio.

Reposted fromancientsoul ancientsoul viablackmatter blackmatter
6145 46d7 500

fawnsocks:

take a look @ my sick as frick socks
ig: rachel.gib

Reposted fromkulamin kulamin viakarmazynowa karmazynowa
5989 f8eb 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viakarmazynowa karmazynowa
9598 cfeb

black-leather:

Jessica Lange, 1974

Reposted fromink ink viakarmazynowa karmazynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl